PLECHTIGHEID
RESERVEREN

Over ons

Het heengaan van een geliefde raakt de mens tot in het diepste van zijn wezen. Het brengt soms een “crisis” teweeg, waarbij men opnieuw zin en betekenis moet vinden, opnieuw tracht om de draad met het dagelijkse leven op te nemen, met vallen en opstaan.

In de dagen na het overlijden, wordt men uitgenodigd om vorm te geven aan de uitvaart. Je verlangt op een waardige en zinvolle wijze afscheid te nemen van hem of haar die zoveel voor je betekende. Kies je voor een christelijke uitvaart in crematorium of funeraria (of andere locatie) dan kunt u bij ons terecht.

Sinds 2007 zet ons team zich in voor zingeving bij het heengaan van een geliefde.

Ons team vormde zich vanuit het crematorium van Brugge en breidde zich al gauw uit in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Onze pastors en priesters zijn gezonden vanuit de Oecumenische Katholieke Communie en genoten een theologische opleiding of een opleiding -pastoraal en liturgie bij uitvaart- en hebben een mandaat ontvangen als gebedsleider in de uitvaartliturgie van de bisschop.

Onze warme, menselijke en persoonlijke aanpak bij een serene en gelovige afscheidsplechtigheid, spreekt velen aan.

Wij bieden je allereerst een luisterend oor: een luisterend oor voor je verdriet en de talrijke mooie herinneringen die je hebt aan je dierbare. Ook de pijnlijke zaken kunnen en mogen besproken worden. Kortom men mag en kan “het hart luchten” .

Uit ervaring weten we dat deze persoonlijke ontmoeting het hart wat kan verlichten en wat steun kan bieden in deze moeilijke dagen. Daarnaast bespreken wij de plechtigheid en kan je persoonlijke teksten, gepersonaliseerde bezinningen, gebeden, rituelen en liederen aanbrengen.

Wat een christelijke uitvaart typeert, is de hoop -die wij als gelovige in het hart koesteren- dat de dood niet het einde is. Na Jezus’ dood waren zijn leerlingen getuigen dat Jezus leeft, zij zien Hem met eigen ogen.

God schenkt de overledene -over de dood heen- LEVEN.

Het woord over-lijden wil zeggen: men is over het lijden heen of “over-leden”; men is over het lichaam heen getild om te LEVEN. Zoals Jezus in het Evangelie van Lucas 20,38 zegt: “De Heer is toch geen God van doden maar van levenden want voor Hem zijn allen levend.”

De overledene mag rust en vrede vinden.

Dit geloof neemt uiteraard het verdriet niet weg. Het stemt wel tot dankbaarheid en werkt helend in de pijn.

De priesters en pastors willen je in deze rouwperiode heel nabij zijn. Wij wensen oprecht dat je in een christelijke viering troost en bemoediging vindt, dicht bij God, dicht bij je familie, en vrienden.

web by RedBit RedBit.agency • 2022 • Algemene voorwaardenPrivacy policyCookie policy