PLECHTIGHEID
RESERVEREN

Onze diensten

Je kan op ons team van priesters en pastors een beroep doen voor verschillende zaken. (hieronder weer gegeven.)

Wat de verschillende vormen van uitvaartplechtigheden betreft, kunnen deze plaatsvinden in de aula van de uitvaartverzorger, crematorium of op een locatie door u als familie of uitvaartverzorger gekozen.

In de huidige geseculariseerde maatschappij proberen wij als team tegemoet te komen aan de overtuiging die leeft bij mensen, mensen die zich vaak niet meer thuisvoelen in het instituut “De Kerk” maar toch vasthouden aan hun Christelijke identiteit of opvoeding. Laat je zeker niet afschrikken want in al onze plechtigheden is het leven van je dierbare heel belangrijk voor ons als priesters en pastors. Zowel het persoonlijke aspect als het Christelijke aspect gaan hand in hand en vloeien in elkaar over. Je beslist zelf over de intensiteit van het ‘Christelijke’ in de uitvaart of over de muziek die gespeeld wordt, je bent vrij een tekst op te maken en deze voor te lezen of te laten voorlezen. Als je dat wenst, kan en mag je de plechtigheid ook zelf opmaken. De voorganger komt bij je thuis en in een persoonlijk gesprek met hem of haar maak je de plechtigheid op voor je geliefde die is heengegaan.

Zegenbede

Korte gebedsdienst van ongeveer 15 minuten waarin je dierbare gezegend wordt met Doopwater en wierook.

Woord- en communiedienst

Gebedsdienst van ongeveer één uur waarin het persoonlijke en het Christelijke aspect samenkomen. We luisteren naar het Woord van de Heer en voor zij die dat wensen wordt de Heilige Communie aangeboden.

Gebedsdienst

Gebedsdienst van ongeveer 40 minuten waarin het persoonlijk en Christelijke aspect samenkomen.

Uitvaart met eucharistieviering

Verrijzenis liturgie van ongeveer één uur waarin het persoonlijke en het Christelijke aspect samenkomen. We luisteren naar het Woord van de Heer en de Heilige Eucharistie wordt opgedragen voor je dierbare overledene.

Avondwake of gebed bij de kisting

Op de vooravond van de uitvaart of wanneer je dierbare overledene is opgebaard in het funerarium of bij je thuis kan je een bezinnend moment aanvragen. Met gebed, bezinning, zegen en muziek staan we stil bij zijn/haar leven.

Ziekencommunie of communie aan huis

De ziekencommunie is een liturgische plechtigheid binnen de Katholieke Kerken waarbij de Communie (de vooraf geconsacreerde hostie) gebracht wordt aan hen die niet meer ter kerke kunnen komen om te Communiceren.

Ziekenzalving of het sacrament van te zieken

Ziekenzalving is het sacrament van de zieken. Vroeger sprak men van ‘berechting’ doch men hoeft niet te wachten tot op het einde van het leven om dit ziekensacrament te ontvangen. Je kan dit ook meermaals ontvangen. Wanneer iemand zwaar ziek is kan ten allen tijde beroep gedaan worden op één van de priesters voor het sacrament van de ziekenzalving.

Stervensbegeleiding

Stervensbegeleiding in die laatste levensfase van een mens, met als doel dat komende ‘einde’ draaglijker te kunnen maken en voornamelijk door middel van gesprekken er een gelovige zingeving aan te geven.

"Laatste sacramenten" of viaticum

ook “Heilig Sacrament” of “Allerheiligste” genoemd, die als (laatste) Heilige Communie wordt toegediend aan iemand die in stervensgevaar verkeert. Het maakt deel uit van de laatste heilige sacramenten. Dit gebedsmoment staat in het teken van het naderende afscheid. Vaak zijn familieleden en vrienden aanwezig om de stervende te ondersteunen.

Biecht of sacrament van verzoening

Als mens zoeken we vaak naar verzoening met onszelf, met onze medemens.. met God. Men kan een beroep doen op een priester om in gesprek om vergeving en verzoening te vragen en te krijgen. Dit gesprek is geheel vertrouwelijk en de priester is gebonden aan het biechtgeheim.

Eucharistieviering - namis of jaarmis voor je dierbare overledene

Herdenkingsdienst, jaarmis of jaargetijde,… Is een eucharistieviering ter intentie van je dierbare overledene en uitdrukking van ons christelijk geloof dat levenden en doden over alle grenzen heen verbonden blijven. Indien men verlangt dat er “een mis wordt gedaan” voor een overledene, kan men dat steeds aanvragen.
web by RedBit RedBit.agency • 2022 • Algemene voorwaardenPrivacy policyCookie policy