Overledenen 2020

Voor altijd in ons hart

voor eeuwig in God geborgen...